Temalar

Konferans Temaları (Komisyonlar)

KOMİSYON 1: GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME

 • Gayrimenkul, Varlık ve İşletme Değerleme
 • Toplu Değerleme ve Standartları, Meslek Örgütleri ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Farklı Ülkelerde Gayrimenkul Vergileri ve Harçları ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Toplu Değerlemenin Teknik Altyapısı ve Bilgi Teknolojileri
 • Değer Haritalarının Üretilmesi ve Kullanılması
 • Uluslararası Değerleme ve Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Koşullarına Uyarlanması
 • Servet ve Gayrimenkullerin Vergilenmesi
 • Mülkiyet Hakkı-Değerleme İlişkisi
 • Gayrimenkul Üzerindeki Hakların Değerleme Çalışmasına Etkileri ve Teminat, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm ve Koruma Uygulamaları

 

KOMİSYON 2: GAYRİMENKUL, VARLIK VE YAPIM EKONOMİSİ

 • Gayrimenkul Makro ve Mikro Ekonomisi
 • Gayrimenkul Pazarı Endeksleri ve Kullanımı: Balon Riski ve Varlık Etkisi
 • Konut Ekonomisi ve Politikaları
 • Gayrimenkul Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi
 • Ticari Gayrimenkul Pazarı ve Geleceği
 • COVİD19 Salgının Gayrimenkul Yatırımları ve Pazarlarına Etkileri
 • Gayrimenkul Ticareti, Örgütleri ve Kurumsallaşma
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörlerinde Kayıt Dışılık ve Etkileri
 • Gayrimenkul İstatistikleri ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Gayrimenkul Sektöründe Kurumsallaşma: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Fonlar, Kurumsal Şirketler, Finansal Kiralama, Varlık ve Gayrimenkul Yönetim Şirketleri
 • Çevresel ve Sosyal Etki Analizleri ve Etki Yatırımları
 • Gayrimenkul Sektörü ve Demografi İlişkileri
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörlerine Yönelik Kamu Politikaları
 • Konut Mülkiyeti ve Tasarruf Sistemleri
 • Konut ve Ticari Taşınmaz Kiralarının Kontrolü ve Etkileri
 • Sosyal Konut Politikaları ve Uygulamaları
 • Erişilebilir Konut Üretimi ve Politikaları
 • Düşük Maliyetli Konut Üretimi ve Politikaları
 • Bina Biriktirme ve Edindirme Sandıkları, Kooperatifleri ve Şirketleri
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Yabancıların Gayrimenkul Edinimi ve Etkileri
 • Yabancı Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Yatırımları
 • Sivil Kuruluşların Gayrimenkul Edinimi ve Yönetimi: Vakıfların ve Derneklerin Gayrimenkulleri

 

KOMİSYON 3: GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE PROJE YÖNETİMİ

 • Kentsel Arazi Ekonomisi ve Yönetimi
 • Kentleşme, Kentsel Gelişme ve Büyüme Eğilimleri
 • Kentsel Arazi Geliştirme ve Gayrimenkul Zincirinde Aktörler
 • Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlığı ve Kurumsallaşma
 • İmar Uygulama Modelleri, Alan ve Değer Esaslı İmar Uygulamaları: Teori, Ülke Modelleri ve Örnek Proje Analizleri
 • İmar ve İnşaat Hukuku
 • Arazi Geliştirme Süreci: Kıyılar, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Su Havzaları, Verimli Tarım Arazileri ve Su Havzalarında Gayrimenkullerin Kullanımı ve Geliştirme Kısıtlarının Etkileri
 • Kentsel Altyapı Yatırımları ve Finansmanı: Arazi Değer Artışı ve Rantın Paylaşımı ve Proje Finansmanı
 • Altyapı Projelerinin Geliştirilmesi ve Finansmanı
 • Gayrimenkul Geliştirme Süreci: Konut, Ticari, Endüstriyel ve Özel Amaçlı Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi
 • Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
 • Kentsel Koruma Politikaları ve Uygulamaları
 • Gayrimenkul Geliştirme Süreçleri ve Başarılı Geliştirme Örnekleri
 • COVİD19 Sonrası Kent Planlama ve Yapılı Çevre Üretimi
 • Gayrimenkul Geliştirmede Risk Yönetimi ve Modelleri
 • Gayrimenkul Geliştirme Risk Analizi ve Karar Destek Sistemleri
 • Proje ve Yapı Yönetimi
 • İklim Değişikliği ve Yerleşimlerin Geleceği
 • Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Yeşil Bina Sertifikaları
 • Gayrimenkul Geliştirme ve Döngüsel Ekonomi
 • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Deneyimleri Analizi ve Örnek Vaka Sunumları
 • Afet Riski, Kent Taşkınları ve Gayrimenkul Geliştirme İlişkileri
 • Ekonomik ve Sosyal Etkenler ve Kurumsal Yönetişimin Yatırım Kararları ve Yatırım Değerine Etkileri
 • Kayıt Dışı Yerleşimlerin (Gecekonduların) Dönüşümü, Eski Kent Merkezlerindeki Çöküntü Alanları ile Terk Edilmiş Sanayi Alanlarının Yeniden Geliştirilmesi
 • Düşük Fiyatlı Konut Üretimi ve Uygun Fiyatlı Konut Politikaları
 • Alternatif Gayrimenkul Yatırım Modelleri (İleri Yaşlar İçin Konutlar-Yaşlı Bakım Evleri- Öğrenci Evleri Gibi)
 • Ankara’nın Başkent Oluşu, İmarı, Şehircilik ve Gayrimenkul Piyasaları

 

KOMİSYON 4: GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE FİNANSMANI

 • Gayrimenkul Yatırımlarının Finansmanı ve Proje Finansmanı Modelleri
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörleri Bankacılık Modelleri
 • İpotek Finansmanı Kurumları, Menkul Kıymetleştirme ve İkincil Piyasa İşlemleri
 • İslami Finans ve Gayrimenkul Sektörü Uygulamaları
 • Sukuk, Kira Sertifikası ve Gayrimenkul Sertifikaları
 • Altyapı Projeleri ve Finansmanı: Havalimanları, Garlar, Marinalar, Limanlar, Ücretli Yollar, Tünel ve Metro Projeleri

 

KOMİSYON 5: ARAZİ YÖNETİMİ, İDARESİ VE POLİTİKASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Kırsal Arazi Yönetimi ve Politikaları
 • Kentsel Arazi Geliştirme ve Politikaları
 • Arazi Yönetimi ve İdaresi
 • Arazi Toplulaştırma ve Kırsal Kalkınma Uygulamaları 
 • Arazi Bankacılığı ve Ortak Arazi İşleme Modelleri
 • Kentsel ve Kırsal Arazi Politikaları
 • Arazi Geliştirme ve Yönetimi Kurumları, Yatırımları ve Finansmanı
 • Çevresel ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
 • Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma
 • Kadastro ve Tapu Sicil Sistemleri ve Yatırımları
 • Alan Koruma Politikaları ve Uygulamaları
 • İmar Hakkı Transferi ve Toplulaştırılması
 • Kamu Taşınmazları (Arazi, Arsa, Konut, İdari Bina ve Tesisler) Yönetimi
 • Organize Sanayi, Endüstri ve Serbest Bölgeler: Yer Seçimi, Arazi Edinimi, İmar ve Altyapı Yatırımları, Arsa Tahsisi ve Etkin Kullanımı, Yeşil ve Yenilikçi Teknolojiler, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik, Yurtiçi ve Dış Kredi Olanakları, Kümelenme, Yatırım-Destek-Teşvikler, Yabancı Yatırımları ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Kentlerde Küçük Sanayi Siteleri ve Münferit Sanayilerin Dönüşümü ve Yeniden Geliştirme Çalışmaları
 • Yerel ve Bölgesel Gelişme ve Planlama Çalışmaları ile Arazi Kullanım Planlaması ve Arazi Yönetimi İlişkileri
 • Karşılaştırmalı İskan Politikaları ve Yeniden İskan Uygulamaları
 • Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Etki Değerleme Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Tarımsal Üretim Uygulamaları
 • Arazi Edinim Politikaları, Hukuki Düzenlemeler ve Yaratıcı Çözüm Yaklaşımları
 • Paydaş Katılımı ve Çatışma Yönetimi Çalışmaları
 • Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti’ne Arazi İdaresinin Tarihsel Gelişimi

 

KOMİSYON 6: TESİS, GAYRİMENKUL VE VARLIK YÖNETİMİ

 • Tesis Yönetimi Modelleri ve Kurumları
 • Gayrimenkul Yönetimi Yaklaşımları ve Kurumları
 • Varlık Yönetimi ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi Modelleri
 • Kurumsal Gayrimenkuller ve Sosyal Sorumluluk
 • Tesis Yönetimi Teorisi ve Uygulamaları
 • Tesis Yönetimi Modelleri ve Kurumları
 • Değer Katan Tesis Yönetimi ve Tesis Yönetiminin Yatırımlara Etkileri
 • İşyeri Yönetimi ve Kamu ve Özel Kurumlarda Çalışanların Memnuniyet Analizleri
 • Mesken ve Toplu Yapı Yönetimi
 • Ticari Gayrimenkul Yönetimi
 • Tesis Yönetiminde Sözleşmelerin Kapsamı, Hizmet Bedeli, Uzmanlık ve İş Modelleri
 • Gayrimenkul Yönetimi Yaklaşımları ve Kurumları
 • Varlık Yönetimi ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi Modelleri
 • Kurumsal Gayrimenkuller ve Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları
 • Tesis Yönetiminde Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi, Bilgisayar Destekli Bakım – Onarım Yönetimi, Yapı Bilgi Modellemesi ve Tesis Yönetiminde Kullanımı
 • Tesis Yatırımlarında Sürdürülebilirlik, Yaşam Döngü Analizleri, Su, Atıksu, Enerji, Peyzaj ve İç Mekan Hava Kalitesi Yönetimi
 • Özellikli Gayrimenkul Projeleri ve Tesislerinin Yönetimi
 • Kentsel Spor ve Rekreasyon Alanları ve Açık Mekanların Yönetimi
 • Kentsel Tesis Yönetimi, Mahalle Yönetimi, Erişilebilirlik ve İstihdam Arasındaki Dinamiklerin Analizi
 • Akıllı Kentsel Altyapıların Yönetimi
 • KOVID19 Salgını Sonrası Mekan-İnsan İlişkilerinde Değişim ve Bunun Tesis ve Gayrimenkul Yönetimine Etkileri
 • Tesis Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve Varlık Yönetimi Uluslararası Standartları ve Uluslararası Standartların Ülke Koşullarına Uyarlanması
 • Tesis Yönetiminde İnsan Kaynakları, Mesleki Yeterlilik ve Çalışanların Lisanslanması
 • Tesis Yönetimi Eğitimi – Öğretimi ve Araştırmaları Gereksinimi

 

KOMİSYON 7: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AFET RİSKLERİ, MEKANSAL PLANLAMA VE GAYRİMENKUL PİYASALARI

 • Mekansal Planlama ve Arazi Geliştirme İlişkileri
 • KOVİD19 Sonrası Dönemde Planlama ve Kentleşme Yaklaşımları ve Koridor Planlama Sistemleri
 • Afet Risklerinin Arazi Geliştirme Çalışmalarına Etkileri
 • Afet Riskleri ve Gayrimenkul Piyasaları
 • İklim Değişikliği Etkileri ve Gayrimenkul Piyasaları
 • Etki Yatırımları, ESG ve Gayrimenkul Yatırımları

 

KOMİSYON 8: GAYRİMEKUL SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME VE BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Gayrimenkul Teknolojileri (Proptech) ve Büyük Veri Analizleri
 • CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları
 • 3 Boyutlu Şehir Modellemesi ve Dijital İkizler
 • İnşaat ve Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zekâ
 • Gayrimenkul ve Mobil Teknolojiler
 • Kitle Kaynak ve Kolektif Zekâ
 • Gayrimenkul Sektöründe Bulut Bilişim
 • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
 • Kent Bilişimi (Urban Informatics)

 

KOMİSYON 9: GAYRİMENKUL EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ, ARAŞTIRMALARI, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE ULUSLARARASILAŞMA

 • Gayrimenkul sektöründe öz düzenleyici kurumlar, etik kodlar ve profesyonel risklerin yönetimi
 • Türkiye’de Gayrimenkul Eğitim Öğretimi ve Araştırma Politikaları

 

KOMİSYON 10: LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN SUNUMLARI

 • Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sunumları

İleri Seviye Eğitimler:

Uluslararası konferans öncesi dönemde ve konferans boyunca kısa süreli sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi, katılımcıların yararlanma düzeylerinin artırılması ve öğrenci-akademik dünya-uygulama birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla aşağıda belirtilen konularda eğitim programlarının düzenlenmesi öngörülmekte olup, sertifika programlar ve kursların 23 Ocak ile 30 Ocak 2023 tarihleri arasında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü derslikleri ve konferans salonlarında yapılacaktır. Her bir programın süresi ve katılım ücreti ile programların uygulama yerleri ve ders verecek öğretim elemanları ve uygulayıcı profesyoneller daha sonra ilan edilecektir:

 • Toplu Değerleme Teorisi ve Uygulamaları
 • Değer Esaslı İmar Uygulamalarının Teorik Esasları ve Uygulamaları
 • Fabrika, Ekipman ve Makine Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Varlık ve Portföy Yönetimi ve Değerlemesi
 • Gayrimenkul Varlık Yönetimi ve Uygulamaları
 • Değerlemede Geliştirme Yaklaşımı Teorisi ve Uygulamaları
 • İleri Değerleme Yöntemleri ve Geliştirme Amaçlı Değerleme Uygulamaları
 • Uluslararası Standartlarla Kamulaştırma ve Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Gayrimaddi Varlık Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Sanat Ekonomisi ve Sanat Değerlemesi
 • Gayrimenkul Piyasa Analizleri ve Düzenlemelerinin Analizi
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Geliştirilmesi, Dönüşüm Modelleri ve Finansmanı
 • Tesis Yönetimi Temel Eğitim Programı
 • Toplu Yapı Yönetimi Sertifika Programı
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Stratejik Proje Planlama Sertifika Programı
 • Tesis Yönetimi Uzmanlığı ve Standartları   
 • Toplu Yapılar ve Müstakil Konut Projelerinde Şerefiye Bedellerinin Tespiti ve Uygulamaları
 • REVIT ve ARGUS Eğitimi
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme ve BIM Eğitimi
 • Erişilebilir Konut Politikaları ve Finansmanı
 • Gayrimenkul Teknolojileri ve Dijitalleşme

Yeterli katılım sağlanan ve açılmasına karar verilen sertifika programları, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından ilan edilecek ve buna göre uygulama yapılacaktır.

Değerleme Kuruluşları Atölyesi:

Konferans öncesinde ayrıca 29 Ocak 2023 tarihinde seçilmiş yerli ve yabancı akademisyen ile lisanslı değerleme uzmanları ve örgütlerinin katılımı ile “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Değerleme Kuruluşlarının Rolü ve Yapısı” adlı workshop düzenlenecektir. Workshop’un temel teması; toplu değerleme (mass appraisal) ve özellikle kamu kesiminde emlak vergisi, tapu harcı, değer artış kazancı ve diğer merkezi idare tarafından toplanan vergiler ve yerel vergileri için değerleme organizasyonunun tartışılması ve bu süreçte özellikle RICS, IVSC, TEGoVA, TDUB ve diğer meslek örgütleri ile TKGM ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetici ve uzmanlarının buluşturulması ve Yeni Ekonomik Program, 11. Kalkınma Planı ve 2023 Mali Yılı Mali Bütçe Kanunu ile yapılması öngörülen vergi reformunun altlığını teşkil edecek değerleme sisteminin yapısı ve işleyişi ele alınacak ve iyi uygulama modelinin tartışılması sağlanacaktır. Bunun dışında konferans boyunca; “Affordable Housing Policies and Social Housing Strategies”, “Securitization Models and Practices” and “Conservation Economics and Sustainability Value” adlı üç önemli çalıştayın da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Lisansüstü Öğrencilerin Sunum Oturumu:

Konferansın son günü kısmen veya tamamen Ankara Üniversitesi ve diğer Türk Üniversiteleri ve yabancı üniversitelerin gayrimenkul lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma ve sunumları ile örnek vaka sunumlarına ayrılmıştır. Türkiye’de ilk defa bu konferans kapsamında başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ve lisansüstü tezlerden yayınların ödüllendirilmesi yapılacaktır. Tez sunumu, vaka analizi ve sunumu ile tezlerden yayın sunumlarının değerlendirilmesi, hakem heyetinden seçilen en az 10 kişilik jüri tarafından yapılacak ve kongre kapanış oturumunda ilan edilecek ve sahiplerine verilecektir. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü IV. Sınıf Öğrencilerinin Gayrimenkul ve Varlık Analizleri Dersi kapsamında yaptıkları projelerin sunumları da konferans kapsamında yapılacaktır. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Mezunları Derneği ile öğrenci topluluklarının da konferans kapsamında sunum yapmaları ve stand açmalarına izin verilecektir. Buna ilave olarak başta RICS, IVSC, TEGoVA, ERES ve TDUB gibi derneklerin de tanıtım amaçlı stantlarının açılmasına özen gösterilecek ve gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığının kurumsal örgütlerinin bilinirliğine de katkı yapılmasına özen gösterilecektir.