Aydınlatma Metni

Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı 2023’ün Düzenlenmekte Olduğu Wyndham Otel’in İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları ve Video- Fotoğraf Çekimleri Hakkında Aydınlatma Metni

               Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanmıştır.

                Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansının yapılmakta olduğu Wyndham Otel’e ait bina içerisindeki konferans salonu, fuaye alanı, bekleme salonu ve kat koridorlarının yer aldığı hizmet alanında bulunan güvenlik kamerası vasıtası ile ve bina güvenliğinin sağlanması amacı ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Wyndham Otel tarafından denetlenmektedir.

                Yine yukarıda belirtilmiş olan alanlarda Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansına ait sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere, katılımcı ve izleyicilerin kongre görevlileri tarafından video ve fotoğrafları çekilmektedir. Katılımcılar ve izleyiciler fotoğraflarının çekilmesine ilişkin olarak beyan ve rızalarını, kongre başvuru standında bulunan kırmızı (fotoğraf ve video çekilmesini istemiyorum) ve yeşil (fotoğraf ve video çekimine izin veriyorum) etiketler aracılığı ile iletebilirler. Aynı şekilde katılımcı ve izleyicilerin konferans salonlarının konuşmacılara göre sol bölümünde yer almaları halinde video ve fotoğraf çekimi yapılmamakta, sağ bölümde yer almaları halinde video ve fotoğraf çekimi yapılmaktadır.

                Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

                Söz konusu kişisel veriler ve kamera kayıtları herhangi bir gerçek ve tüzel kişi ile paylaşılmamakta ve yurtiçinde ve dışında başka bir kurum ve kuruluşa aktarılmamaktadır. Ancak hukuki ve cezai uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine yasal şartlar dahilinde profilleme veyahut veri sahibinin kimliği belirli olmayacak şekilde aktarılabilecektir.

                Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre izleyici ve katılımcı üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@icredm.org e-posta adresine iletebilirsiniz.